Článek o environmentálním žalu na psychologie.cz

Jak pracovat s emocemi dětí při výuce o změně klimatu

Výdech: Environmentální žal už není tabu. Nálada ve společnosti se mění

Aktéři z filmu Žal žen jsou lidé jako Vy. Finance původně určené na propagaci filmu jsme proto raději využili na tvorbu webu, který podává pomocnou ruku i slova pochopení vám všem, kteří jste se ve filmu našli.

Web klimatického žalu vznikl za podpory Státního fondu kinematografie.
Peníze určené k propagaci filmu byly použity na tvorbu webu, aby odkaz filmu žil a pomáhal i nadále.
Design by Butterflies & Hurricanes.