klimazal.cz

Jak pracovat s emocemi dětí při výuce o změně klimatu

Protože učit o tématu, které se dotýká snad všech oblastí života a přitom pro to nemít téměř žádnou oporu v tradičních výukových materiálech, to si zaslouží podpůrné zdroje. Těší mě, že jsem mohla přispět.